سفارش تبلیغ
صبا

سئو

نصب دوربین مدار بسته به کامپیوتر

نصب دوربین مدار بسته به کامپیوتر

 

شاید این پست نیز برای شما مفید باشد

آموزش نصب دوربین مداربسته تحت شبکه 

بعد از قرار دادن دیسک نرم افزاری دوربین گذینه software را انتخاب نمایید

نحوه نصب دوربین مداربسته به کامپیوتر

 

 

گذینه CMS را انتخاب کنید

نحوه نصب دوربین مداربسته به لپ تاب

 

 

در مرحله بعد مانند تصویز زیر زبان را روی انگلیسی قرار دهید

 

 

محل نصب را مشخص کنید و NEXT را بزنید

 

 

بعد از نصب برنامه گذینه FINISH را مانند تصویر زیر فشار دهید

 

بعد از زدن دکمه FINISH سک کادر مانند تصویر زیر مشاهده می کنید USER را وارد کنید

 

 

در مرحله بعد با تصویر زیر روبه روی می شود

 

 

 

در این صفحه همانند شکل زیر SYSTEM را انتخاب کنید

 

 

 

 

 

سپس در مرحله بعد مانند شکل  زیر DIVICE MAMNGER را انتخاب نمایید

 

 

 

 

سپس ADD AREA را انتخاب گنید

 

 

 

در مرحله بعد اط شما ZONE خواسته می شود ZONE را وارد نمایید

 

 

 

با اضافه شدن ZONE  روی ADD DIVICE کلیک نمایید

 

 

 

 

در مرحله بعد همانند تصویر زیر IP SEARCH را اننتخاب نمایید

 

 

بعد از زدن دکمه IP SEARCH لیست IP های متصل به دستگاه شما نمایان می شود 

 

از این مطلب نیز بازدید نمایید

فروشگاه اینترنتی ئوربین مداربسته

 

IP ها را انتخاب کنید و در نهایت روی OK کلیک کنید

 

سپس در مرحله نهایی برای مشاهده تصاویر دوربین ها ابتدا گذینه 1 و سپس گذینه 2 را انتخاب نمایید

 

 

سایر آموزش های مرتبط

نصب دوربین مداربسته